Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Den information som tillhandahålls av MOJO FZ LLC ("vi", "oss" eller "vår") på ozerty-sverige.com ("webbplatsen") är endast avsedd för allmänna informationssyften. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi lämnar inga uttalanden eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om riktigheten, lämpligheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på webbplatsen. Under inga omständigheter ska vi ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller tillit på någon information som tillhandahålls på webbplatsen. Din användning av webbplatsen och din tillit till någon information på webbplatsen sker uteslutande på egen risk.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss när det gäller riktighet, lämplighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet. Vi garanterar inte, godkänner inte, garanterar inte eller tar ej ansvar för riktigheten eller tillförlitligheten hos den information som erbjuds av webbplatser från tredje part som är länkade via webbplatsen eller någon webbplats eller funktion som är länkad i en banner eller annan annonsering. Vi kommer inte att vara en part i eller på något sätt vara ansvariga för att övervaka transaktioner mellan dig och tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster.

Vittnesmål, ansvarsfriskrivning

Webbplatsen kan innehålla vittnesmål från användare av våra produkter och/eller tjänster. Dessa vittnesmål återspeglar sådana användares verkliga erfarenheter och åsikter. Erfarenheterna är dock personliga för just dessa användare och är inte nödvändigtvis representativa för alla användare av våra produkter och/eller tjänster. Vi hävdar inte, och du bör inte anta, att alla användare kommer att ha samma erfarenheter. Dina individuella resultat kan variera.

Vittnesmålen på webbplatsen lämnas in i olika former, t.ex. i form av text, ljud och/eller video, och granskas av oss innan de publiceras. De visas på webbplatsen ordagrant så som de har lämnats in av användarna, med undantag för korrigering av grammatik- eller skrivfel. Vissa vittnesmål kan ha förkortats i syfte att göra dem kortfattade när det fullständiga vittnesmålet innehöll ovidkommande information som inte var relevant för allmänheten.

Åsikter och synpunkter i vittnesmålen tillhör endast den enskilda användaren och återspeglar inte våra åsikter och synpunkter. Vi är inte knutna till de användare som lämnar vittnesmål, och användarna får inget betalt eller annan ersättning för sina vittnesmål.

Kontakta oss:

Från 9.00 till 18.00. Måndag till fredag.
Tl:
010 884 87 30
E-post: kontakt@ozerty-sverige.com